Gamespace

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné
  Prihlásením na odber Game Space súhlasíte s Obchodnými podmienkami.
 2. Popis služby
  Game Space je týždenná predplatná služba (7 dní) s automatickým obnovením. Cena: 6 Eur/týždeň. Prihlásením na odber Game Space dostane užívateľ tri (3) SMS správy, každá SMS obsahuje tri (3) URL linky, ktoré umožnia užívateľovi hrať HTML5 hry. Nasledujúci týždeň po odnovení dostane užívateľ ďalší set deviatich (9) rôznych hier z predchádzajúceho týždňa. V skratke, užívateľ bude dostávať deväť (9) hier každý týždeň počas doby odberu.

  Poznámka: URL link pre každú hru je platný len 7 dní
 3. Predplatné
  Obsah bude posielaný cez SMS. Užívateľ sa môže prihlásiť na odber pomocou nasledujúcich postupov:
  a. SMS
  Pošlite správu v tvare GSPACE Aktivacia predplatenej sluzby s automat” na číslo 7402
  b. URL link Kliknite http://sk.gamespace.co/gamesunlimited a nasledujte inštrukcie
 4. Ukončenie služby
  Pre ukončenie predplatného pošlite prosim správu v tvare “GSPACE STOP” na číslo 7402
 5. Rôzne
  Uistite sa, že vaše predplatné je úplné a správne. To, že predplatca poslal SMS neznamená, že ju operátor dostal. Účastníci sa musia uistiť, že ich SMS správy sú kompletné a správne. Nekompletné, nečitateľné alebo oneskorené SMS budú vylúčené. Operátor nezodpovedá za SMS správy, ktoré sú oneskorené (vrátane oneskoreného prenosu dát), manipulované, nekompletné, nesprávne adresované, stratené, omeškané, poškodené, duplikované alebo inak nekozistentné s týmito Obchodnými podmienkami.
 6. Podpora a otázky
  a. Email: gamespace.sk@silverlines.info
  b. Tel: +421 220633197